Fedemac

FEDEMAC består av över 4000 möbeltransportörer via de internationella förbunden inom EU-området. De tongivande länderna är Tyskland, Storbritanien och Holland. FEDEMACs primära mål är lobbyarbete i Bryssel samt samarbete och ideutbyte mellan de nationella förbunden. Samtliga medlemföretag i SMF är också medlemmar i FEDEMAC.

President är Sabine Hartmann från Tyskland och sekreterare är Ellen Troska från Tyskland.
Viktiga frågor ur svensk synvinkel är den svarta ekonomin, reducerade tjänstemoms för arbetskraftintensiva branscher som flyttbranschen, harmonserad tullbehandling och tullavgifter för internationella
flyttar samt förkortad arbetstid för transportbranschen.

FEDEMAC:s högkvarter ligger i Hattersheim am Main, Tyskland.
Hemsida: www.fedemac.com

Mer information om FEDEMAC kan lämnas av SMFs kansli och SMFs FEDEMAC-representant Peder Jensen