Välkomna till SMF – Sveriges Möbeltransportörers Förbund

För säkerhets skull anlita alltid ett auktoriserat flyttföretag! SMF:s medlemsföretag ger maximal trygghet vid bohagstransporter/flytt. Våra medlemmar erbjuder sina tjänster inom kontorsflyttningar, inrikes flyttningar, lokal flyttningar och internationella flyttningar. Våra medlemmar är kvalitetscertifierade genom svensk flyttstandard, vi har ett samarbete med Sveriges Åkeriföretags konsultdel för certifieringen av våra medlemmar.

Sveriges Möbeltransportörers Förbund, SMF, är Sveriges äldsta branschorganisation för bohagstransportörer. SMF har 32 medlemsföretag över större delen av landet. Företagen förfogar över 500 specialfordon för bohagstransporter/flytt.

Såhär flyttar du
steg för steg

Läs mer

Vad innebär ett SMF-auktoriserat flyttföretag?

  • Försäkring och trafiktillstånd finns
  • Fordon anpassade för bohagstransporter/flytt används
  • Kvalitetscertifierad personal
  • Innehar kollektivavtal
  • Bedriver affärsverksamhet enligt gällande lagstiftning
  • All personal har ID-brickor
  • Packmaterial av god kvalitet används
  • Allmänna Reklamationsnämnden följs
  • Miljömedvetenhet