Om förbundet

För säkerhets skull anlita alltid ett auktoriserat flyttföretag! SMF:s medlemsföretag ger maximal trygghet vid bohagstransporter/flytt. Våra medlemmar erbjuder sina tjänster inom kontorsflyttningar, inrikes flyttningar, lokal flyttningar och internationella flyttningar. Våra medlemmar är kvalitetscertifierade genom svensk flyttstandard, vi har ett samarbete med Sveriges Åkeriföretags konsultdel för certifieringen av våra medlemmar.

Sveriges Möbeltransportörers Förbund, SMF, är Sveriges äldsta branschorganisation för bohagstransportörer. SMF har 28 medlemsföretag över större delen av landet. Företagen förfogar över 500 specialfordon för bohagstransporter/flytt.

För dig som kund innebär ett SMF-auktoriserat flyttföretag bl. a:
– att försäkring och trafiktillstånd finns,
– att specialfordon för bohagstransporter/flytt används,
– att skriftliga avtal upprättas för flyttuppdragen,
– att transport- och ansvarsbestämmelser bifogas avtalet,
– att flyttföretagets ansvar enligt dessa bestämmelser är försäkrat,
– att utbildad personal utför flytten,
– att all personal har id-brickor,
– att företaget eftersträvar att leva upp till vår kvalitetscertifierade standard för svenska flyttföretag.

När du anlitar en SMF-medlem kan du lita på att lagar, regler och förordningar följs samt att erforderliga försäkringar finns. Skulle det ändå uppstå något problem så måste ett SMF-företag enligt förbundets regler följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

Genom SMF:s rikstäckning kan stora samordningsfördelar uppnås när du har flyttbehov på flera orter inom Sverige och över gränserna.

SMF:s kansli ligger i Västerås.
SMF
c/o Gunnar Gudmundsson
Nygatan 4 A
722 14 VÄSTERÅS

Tel. 08-87 85 10
Din kontaktperson på SMF heter Gunnar Gudmundsson och han sitter på vårt kansli i Västerås.