Fedemac

FEDEMAC består av möbeltransportörer via de internationella förbunden inom EU-området.

FEDEMACs primära mål är lobbyarbete i Bryssel samt samarbete och ideutbyte mellan de nationella förbunden. Samtliga medlemföretag i SMF är också medlemmar i FEDEMAC.

President är Bertil Durieux från det belgiska flyttföretaget Gennes SA och sekreterare är Ellen Troska från Tyskland.
Viktiga frågor ur svensk synvinkel är den svarta ekonomin, reducerade tjänstemoms för arbetskraftintensiva branscher som flyttbranschen, harmonserad tullbehandling och tullavgifter för internationella
flyttar samt förkortad arbetstid för transportbranschen.

FEDEMAC:s högkvarter ligger i Hattersheim am Main, Tyskland.
Hemsida: www.fedemac.eu

Mer information om FEDEMAC kan lämnas av SMFs kansli och SMFs FEDEMAC-representant Christoffer Westin, SBK Moving