Höstmöte 2021 på Scandic Järva Krog

18 oktober, 2021

SMF:s Höstmöte äger rum på Scandic Järva Krog på Vallgatan 2 i Solna lördagen den 27 november 2021. Det blir ett fullmatat program och därför börjar vi redan kl. 08.30 för att kunna avsluta kl. 13.00 med en gemensam lunch. Frukostkaffe står framdukat från och med kl. 08.00. Under mötet får du tillfälle att prata med flera av […]

Läs mer

SMF:s Jubileumshelg i Visby inställd

23 augusti, 2021

Med anledning av den senaste tidens ökade smittspridning på Gotland under den pågående Coronapandemin har SMF:s styrelse enhälligt beslutat att ställa in Jubileumshelgen i Visby 10 – 12 september 2021.

Läs mer

SMF:s Branschstandard: Ett mervärde i Fair Transport

15 juni, 2021

Ett mervärde i Fair Transport   Sveriges Möbeltransportörers Branschstandard är numera ett mervärde i Sveriges Åkeriföretags, SÅ:s, Fair Transport.   – Att få SMF:s Branschstandard till att bli ett mervärde i en certifiering för hållbarhet för företag inom åkerinäringen känns tillfredsställande, säger Peder Jensen vd för SMF:s medlemsföretag Örebro-Budet AB i Örebro.   Vidare har flyttföretag nu blivit […]

Läs mer

Omval på SMF:s årsmöte

24 maj, 2021

På SMF:s digitala årsmöte fredagen 21 maj 2021 omvaldes de två styrelseledamöterna Anders Olsson, Wermlandsflytt AB, och Mats Tegvall, Tegvalls Express AB, för en period på två år.   Marlene Malmqvist omvaldes som förbundsordförande på ett år. För det kommande verksamhetsåret får förbundets styrelse följande sammansättning: Fredrik Engström, Sveriges Åkeriföretag Juridik. Marlene Malmqvist, Wisby Equestrian Center AB. Anders Olsson, Wermlandsflytt AB. […]

Läs mer

Örebro Budet AB satsar på ny hemsida

31 mars, 2021

Medlemsföretaget Örebro Budet AB i Örebro gör en kraftfull satsning på marknadsföring och har i samband med detta tagit fram en ny hemsida – www.orebrobudet.se På hemsidan finns en föredömlig presentation av olika flytthjälpmedel. Vidare en bra checklista för de kunder som väljer att själva packa sitt bohag och en genomtänkt checklista för kontorsflytar. Här […]

Läs mer

Rapporteringsskyldighet i vissa fall då farligt avfall transporteras

23 mars, 2021

Transporter av farligt avfall från någons näringsverksamhet till deponi eller motsvarande slutförvaring/destruktion ska rapporteras in till Naturvårdsverket Flyttföretag får ibland anledning transportera också sådant som är att betrakta som farligt avfall. Det kan gälla lysrör, batterier o. dyl. som transportkunden inte längre vill behålla och därför ska bortforslas. För alla avfallstransporter måste redan sedan tidigare […]

Läs mer

SMF:s Årsmöte 2021 blir digitalt

26 februari, 2021

SMF:s Årsmöte 2021 blir digitalt   På grund av den pågående pandemin blir SMF:s årsmöte också i år ett digitalt årsmöte. Årsmötet äger rum fredagen den 21 maj 2021. Mötet börjar kl.09.00 och beräknas pågå till ca. kl. 12.00.   I samband mer Årsmötet blir det även årsstämma i SMF:s Service AB.

Läs mer

Höjt och utökat RUT-avdrag

20 januari, 2021

Vid årsskiftet höjdes taket för RUT-avdraget för hushållsnära tjänster från 50.000 kronor per person och år till 75.000 kronor. Det går också att få avdrag för fler tjänster än tidigare. Bland nyheterna finns att både transport av tvätt till och från tvättinrättningar samt kostnaden för själva tvätten ska vara avdragsgilla. Möblering av bostad liksom montering […]

Läs mer

Dyrt att missa besiktning av bakgavelliften

18 januari, 2021

Bakgavelliftar ska besiktigas vartannat år och det dokument som du får hos bilprovningen måste finnas i närheten av anordningen eller digitalt lättillgängligt att visa i mobil/surfplatta. Missköts detta blir det stora sanktionsbelopp som börjar på 40.000 kronor och ökar ju fler anställda företaget har. Har du fått en anmärkning i protokollet så måste du också […]

Läs mer

Gruppen för konkurrensneutralitet – Stora branschgruppen

2 december, 2020

SMF är en del av Stora branschgruppen som innehåller representanter från arbetstagar- och arbetsgivareorganisationer, bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter. Gruppen arbetar för lösningar som ska leda till ökad konkurrensneutralitet mellan företag i Sverige. Gruppen verkar genom att tillsammans informera vid seminarier och andra träffar riktade främst till riksdagsledamöter och andra beslutsfattare. Målet med arbetet är att […]

Läs mer