Kontakt

SMF:s kansli ligger i Västerås.

SMF
c/o Gunnar Gudmundsson
Nygatan 4 A
722 14  VÄSTERÅS
Tel. 08-87 85 10

E-post till SMF:s kansli
E-post till IT-ansvarig i styrelsen