FIDI

Fidi är en sammanslutning av associerade landsförbund från alla världens kontinenter. Varje förbund har egna stadgar men även det gemensamt att de alla inkorperar FIDIs statuter och regler. Totalt är ca 700 för
etag i 180 länder anslutna och nya medlemmar måste uppfylla och acceptera de krav som ställs i FIDIs regelverk avseende serviceförmåga, ekonomi och övriga resurser. Kraven för medlemskap är högt ställda bl a krävs att medlemsföretagen har: · Kvalificerade språkkunniga speditörer med kunskap om olika transportslag, avtalstyper, tullförhållanden och geografi · Yrkeskunniga exportpackmästare · Fraktavtal med rederier, flygbolag och andra fraktförare · Tillgång till lämpliga och godkända bohagsmagasin och terminaler · Förmåga att kunna leverera fullständig destinationsservice till andra FIDI kollegor · Ekonomisk stabilitet och bankgarantier För medlemmarna organiserar FIDI utbildning för speditörer och företagsledare. FIDI har introducerat en gemensam kvalitetsstandard. FAIM, som är lika över hela världen. Vidare har organisationen tagit fram en transportförsäkring för enhetlig och lika skadereglering över hela världen, FIDIINSURANCE.

Hemsida: www.fidi.org

Svenska FIDI-medlemmar

Göteborg

Företag: Alfa Quality Moving AB
Telefon: 031-150808
Hemsida: www.alfamoving.se

Jönköping

Företag: Alfa Quality Moving AB
Telefon: 036-312660
Hemsida: www.alfamoving.se

Malmö

Företag: Alfa Quality Moving Ab
Telefon: 040-182630
Hemsida: www.alfamoving.se

Stockholm

Företag: Alfa Quality Moving AB
Telefon: 08-6462640
Hemsida: www.alfamoving.se

Örnsköldsviks Stadbudskontor AB
Telefon: 08-645 04 40
Hemsida: www.stadsbudskontoret.eu