Så här fungerar rot- och rutavdraget

Du använder rot- och rutavdraget genom att utföraren gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. När du sedan har betalat begär utföraren utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket beviljar utbetalning till utföraren förifylls beloppet i din inkomstdeklaration. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda rot- och rutavdraget.

Flyttjänster

Avdrag medges för följande flyttjänster som utförs och betalas från och med den 1 augusti 2016:

flytt av bohag mellan bostäder
flytt av bohag till och från magasinering, förutsatt att magasineringen sker under en kortare period och ingår som ett led i flytten
packning och uppackning
lastning, lossning eller annat iordningställande för transport
arbetstiden för transporten.
flyttning intern inom bostaden

Inget avdrag medges för:

kostnader för flyttbil, drivmedel eller magasinhyra i samband med flytten.

» Läs mer på Skatteverket om just flyttning.

Rot- och rutavdragets storlek

Rot-och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Rutavdrag för dig under 65 år är max 25 000 kronor per person och år.

Rot- och rutavdragets storlek

Typ av skattereduktion Max procent av arbetskostnaden Max per person och år
Rotavdrag 30 % 50 000 kr
Rutavdrag för dig under 65 år 50 % 50 000 kr
Rutavdrag för dig som fyllt 65 år vid årets ingång 50 % 50 000 kr

Se hur mycket rot- och rutavdrag du använt

I Skatteverkets tjänst Rot och rut – mina avdrag kan du se hur mycket rot- och rutavdrag du har använt hittills under året och tidigare år. Tänk på att informera utföraren som du har anlitat om du redan har utnyttjat en del av avdraget. Då kan de göra rätt avdrag på din faktura.

Informationen i tjänsten baseras enbart på de ärenden som kommit in till Skatteverket och där beslut har fattats. Skattereduktion på rot- och rutarbete som du fått som löneförmån av din arbetsgivare syns inte i tjänsten.

» Läs mer på Skatteverket.se