Omval på SMF:s årsmöte

24 maj, 2021

På SMF:s digitala årsmöte fredagen 21 maj 2021 omvaldes de två styrelseledamöterna Anders Olsson, Wermlandsflytt AB, och Mats Tegvall, Tegvalls Express AB, för en period på två år.   Marlene Malmqvist omvaldes som förbundsordförande på ett år. För det kommande verksamhetsåret får förbundets styrelse följande sammansättning: Fredrik Engström, Sveriges Åkeriföretag Juridik. Marlene Malmqvist, Wisby Equestrian Center AB. Anders Olsson, Wermlandsflytt AB. […]

Läs mer

Örebro Budet AB satsar på ny hemsida

31 mars, 2021

Medlemsföretaget Örebro Budet AB i Örebro gör en kraftfull satsning på marknadsföring och har i samband med detta tagit fram en ny hemsida – www.orebrobudet.se På hemsidan finns en föredömlig presentation av olika flytthjälpmedel. Vidare en bra checklista för de kunder som väljer att själva packa sitt bohag och en genomtänkt checklista för kontorsflytar. Här […]

Läs mer

Rapporteringsskyldighet i vissa fall då farligt avfall transporteras

23 mars, 2021

Transporter av farligt avfall från någons näringsverksamhet till deponi eller motsvarande slutförvaring/destruktion ska rapporteras in till Naturvårdsverket Flyttföretag får ibland anledning transportera också sådant som är att betrakta som farligt avfall. Det kan gälla lysrör, batterier o. dyl. som transportkunden inte längre vill behålla och därför ska bortforslas. För alla avfallstransporter måste redan sedan tidigare […]

Läs mer

SMF:s Årsmöte 2021 blir digitalt

26 februari, 2021

SMF:s Årsmöte 2021 blir digitalt   På grund av den pågående pandemin blir SMF:s årsmöte också i år ett digitalt årsmöte. Årsmötet äger rum fredagen den 21 maj 2021. Mötet börjar kl.09.00 och beräknas pågå till ca. kl. 12.00.   I samband mer Årsmötet blir det även årsstämma i SMF:s Service AB.

Läs mer

Höjt och utökat RUT-avdrag

20 januari, 2021

Vid årsskiftet höjdes taket för RUT-avdraget för hushållsnära tjänster från 50.000 kronor per person och år till 75.000 kronor. Det går också att få avdrag för fler tjänster än tidigare. Bland nyheterna finns att både transport av tvätt till och från tvättinrättningar samt kostnaden för själva tvätten ska vara avdragsgilla. Möblering av bostad liksom montering […]

Läs mer

Dyrt att missa besiktning av bakgavelliften

18 januari, 2021

Bakgavelliftar ska besiktigas vartannat år och det dokument som du får hos bilprovningen måste finnas i närheten av anordningen eller digitalt lättillgängligt att visa i mobil/surfplatta. Missköts detta blir det stora sanktionsbelopp som börjar på 40.000 kronor och ökar ju fler anställda företaget har. Har du fått en anmärkning i protokollet så måste du också […]

Läs mer

Gruppen för konkurrensneutralitet – Stora branschgruppen

2 december, 2020

SMF är en del av Stora branschgruppen som innehåller representanter från arbetstagar- och arbetsgivareorganisationer, bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter. Gruppen arbetar för lösningar som ska leda till ökad konkurrensneutralitet mellan företag i Sverige. Gruppen verkar genom att tillsammans informera vid seminarier och andra träffar riktade främst till riksdagsledamöter och andra beslutsfattare. Målet med arbetet är att […]

Läs mer

Hög risk att myndigheternas sekretess gynnar kriminella

1 december, 2020

Myndigheternas sekretessregler har länge varit ett stort hinder i kampen mot kriminella aktörer. Men nu har alltfler myndigheter börjat inse att de måste lätta på sekretessen innan de kriminella tar över hela samhället. Stora Branschgruppen arrangerade fredagen den 27 november 2020 ett digitalt seminarium under rubriken ”Sekretess gynnar kriminella”. Seminariet fokuserar på lösningar av sekretesshinder för att få till stånd en […]

Läs mer

Lasta, lossa, bära eller flytta – ny statistikrapport om allvarliga arbetsolycksfall

18 november, 2020

Att skada sig när man lastar, lossar, bär eller flyttar föremål är den näst vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall. Denna typ av olycka drabbar oftare män än kvinnor och är vanlig bland yrkesförare och inom industrin. Det visar statistik från AFA Försäkring i en ny rapport. För mer information klicka på nedanstående länk: https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/pressmeddelanden/2020/11/lasta-lossa-bara-eller-flytta–ny-statistikrapport-om-allvarliga-arbetsolycksfall/

Läs mer

Norrlands Express AB utökar fordonsparken

11 november, 2020

Medlemsföretaget Norrlands Express AB i Umeå har kompletterat sin fordonsflotta med en containerkärra. – Jag vill tacka Jonsson Lastvagnar AB i Gävle för snabb leverans av en ny container, säger Erik Färm Wallgren vd för Norrlands Express AB och fortsätter: – Vi har också skapat en helt ny hemsida, som finns på adressen: www.norrflytt.se Vidare uppger […]

Läs mer