← Alla partners

If är det ledande sakförsäkringsbolaget i Norden med 3,9 miljoner kunder.

Vi har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Baltikum. Vårt mål är att ha branschens mest nöjda kunder. Vi har 7 287 medarbetare som arbetar för att erbjuda våra kunder marknadens bästa försäkringslösningar både för privatpersoner och företag.

Vår uppgift är att ge skydd mot oväntade ekonomiska förluster och bistå med rådgivning för att minska att något ska hända. Om olyckan är framme, lovar vi snabb och professionell skadehantering.

Det ger ökad trygghet för den enskilde individen, företaget och samhället i stort.

https://www.if.se/om-if/om-oss

Tryggt skydd på vägen.

Skapar trygghet för både dig som transportör och för kunder

 

Skräddarsydd försäkring.

Vi skräddarsyr din försäkringslösning, oavsett om företaget är litet eller stort.

 

Snabb skadereglering

Snabb skadereglering och praktiska råd om det inträffat en skada.

 

Transportansvarsförsäkring är ett försäkringsskydd för transportör och speditör som hanterar eller fraktar gods för annans räkning. Dessa har också ansvar för att godset inte skadas eller kommer bort. Transportansvar är benämningen på flera olika typer av ansvar tex transportöransvar och speditöransvar som styrs av olika lagar och branschbestämmelser. Det skiljer sig åt beroende på hur godset transporteras eller hur mycket du som företag har åtagit dig att göra. En förutsättning för att ersättningen skall betalas genom en ansvarsförsäkring är att det finns vållande dvs. någon är ansvarig för att skadan eller förlusten inträffade.

 

https://www.if.se/foretag/forsakringar/transportforsakring/transportansvar

 

 

https://www.if.se/foretag

Kontakt

Namn: Fredrik Godman

E-post: Fredrik.godman@if.se

Telefon: 0706094779