← Alla partners

Smurfit Kappa

Smurfit Kappa Sverige är den svenska förpackningsverksamheten inom Smurfit Kappa Group. Vi erbjuder förpackningar och produkter i wellpapp och solidpapp samt effektiva inpackningslösningar. I nära samarbete med våra kunder tar vi fram innovativa, kostnadseffektiva och attraktiva förpackningar, produkter och displayer som stärker kundernas varumärken. Vi har tillverkning och försäljning runt om i Sverige samt även i Norge.

Som ledande förpackningsföretag arbetar vi aktivt med vår hållbarhetsvision för att i alla led minimera avtrycket på omvärlden. Samtliga våra pappersbaserade produkter är tillverkade av förnyelsebar råvara och till 100 % återvinningsbara. Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001, FSSC 22000 och FSC®.

Smurfit Kappa Group har runt 46 000 anställda vid cirka 350 produktionsanläggningar i 35 länder, och 2018 var omsättningen 8,9 miljarder euro.

I samarbete med SMF och Bauhaus har vi tagit fram en SMF certifierad SMF/Bauhaus flyttlåda som erbjuds på Bauhaus varuhus samt av Smurfit Kappa till SMF anslutna flyttföretag som Lagerflyttlåda.

Kontakt

Namn: Robert Bergqvist

E-post: robert.bergqvist@smurfitkappa.se

Telefon: +46 8 470 08 63