← Alla nyheter

Gruppen för konkurrensneutralitet – Stora branschgruppen

2 december, 2020

SMF är en del av Stora branschgruppen som innehåller representanter från arbetstagar- och arbetsgivareorganisationer, bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter. Gruppen arbetar för lösningar som ska leda till ökad konkurrensneutralitet mellan företag i Sverige.

Gruppen verkar genom att tillsammans informera vid seminarier och andra träffar riktade främst till riksdagsledamöter och andra beslutsfattare.

Målet med arbetet är att ändra på det fusk och den brottslighet som finns idag. Både företag och anställda ska känna att de verkar på säkra arbetsplatser, där alla agerar enligt gällande lagar och regler. För att uppnå detta ska myndigheter kunna genomföra kontroller för att säkerställa att lagar och regler följs. Detta leder även till att företag som anlitar andra företag kan säkerställa att deras underleverantörer är seriösa.

För att nå en ökad konkurrensneutralitet har gruppen enats kring tre punkter:

  1. Ny sekretesslagstiftning
  2. Digital tillgång till Skatteverkets information
  3. Alla företag som är verksam­ma i Sverige ska synliggöras