← Alla nyheter

Vägledning för schysst konkurrens

20 september, 2018

Stora Branschgruppen i vilken SMF ingår har tagit fram skriften ”Riskfaktorer – en vägledning för schysst konkurrens”.

Den tar upp hur du kan kontrollera dina affärsbekanta, leverantörer och underentreprenörer?

Vägledningens syfte är att visa på vilka uppgifter som finns att tillgå både inför en affär och när affären pågår. Att följa upp det som köpts upp är av stor vikt eftersom det ibland är först då som man kan skilja agnarna från vetet.

Vägledningen beskriver vilka uppgifter och vilken hjälp som du som inköpare av tjänster kan få av myndigheter, (bransch och arbetsmarknadens parter) när du kontrollerar dina leverantörer. Den beskriver även vad som kan känneteckna ett oseriöst företag och vilka registreringar som du kan förvänta dig. Verkligheten och nätverken kan ibland vara väldigt komplexa att överblicka utan hjälp.

Vägledningen består av två delar. 

Del 1: En del med indikatorer som visar på hur man känner igen riskföretagare, riskföretag och riskaffärer

Del 2: Myndighetsdelen där myndigheter beskriver vilka uppgifter som du som företag kan hämta från dem och vad dessa uppgifter innebär. Här finns även en beskrivning av riskindikatorer för oseriösa företag och hur myndigheterna kan stödja dig i ditt arbete.”

Klicka på länken för att läsa mer.